Boendeinfo

Foto: Johan Helander

På dessa sidor kan man hitta information till boende i fastigheten Ankaret 23, så som avfallshantering, TV och bredband, parkering, m.m.

Här nedan följer regler och information som har diskuterats och utformats på föreningsstämmor och styrelsemöten.

Ansvar

Du som bostadsrättsinnehavare har ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att underhålla och till exempel reparera din lägenhet. Grundregeln är att du själv är ansvarig för det som finns inuti lägenheten, ytskikt, glasrutor samt ytterdörren. Skador vid inbrott belastar din hemförsäkring. Mer om vad du har för skyldigheter kan du bland annat läsa i våra stadgar.

Förråd

Möbler och bråte får inte förvaras i gångar eller korridorer av utrymnings- och brandskäl och kommer löpande fraktas bort. Kostnaden för det kommer då att drabba vår förening. Föreningen hålls alltså inte ansvarig för saker som städas bort från dessa utrymmen.

Inbrott

Lyckligtvis har vi varit nästan helt förskonade från inbrott under lång tid, kanske beroende på att vi försöker hålla uppsikt på vilka som rör sig i huset och håller dörrarna låsta. Skulle du råka ut för inbrott i ditt förråd eller i lägenheten anmäler du det till polisen och ditt försäkringsbolag. Kontakta gärna styrelsen och berätta om det också. Kanske kan vi göra något för att förhindra en upprepning.

Köksfläkt

Det är inte tillåtet att koppla köks- eller badrumsfläkt till ventilationskanalen. Förutom den typ av forcerad ventilation som finns i många lägenheter är endast kolfilterfläktar som släpper ut returluften i rummet tillåten. En fläkt ansluten direkt till ventilationskanalen riskerar att trycka in ditt matos eller cigarettrök i din grannes lägenhet.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummer enligt Skatteverket skrivs med fyra siffror där de två första beskriver våningen enligt följande:

  • 10XX motsvarar gatuplanet, 11XX motsvarar första våningen och så vidare upp till 15XX för femte våningen.
  • De två sista siffrorna på lägenhetsnumret anger lägenheten. Ordningsföljden börjar från vänster när man kommer in genom entrén och fortsätter sedan medurs. Den första lägenheten (till vänster) har således nummer 1001, och t.ex. lägenheten till vänster om hissen på tredje våningen har nr 1305.

Nycklar

Det skall finnas fem nycklar till varje lägenhet. Din lägenhetsnyckel går även till entrédörren, källardörren, vindsdörren och sopkärlen på gården. Nya nycklar kan beställas av styrelsen. Om du tappar nyckeln till din postbox eller bokningstavlan för tvättstugan måste låscylindern bytas ut. Styrelsen kan ordna fram nya, men kostnaden debiteras på dig som medlem.

Postfack och tidningsklämmor

Vår förvaltare kommer att märka ditt postfack och tidningsklämma med namn när du tillträder din bostadsrätt. Bostadsrättsinnehavaren kommer alltid stå på postfacket och tidningsklämman. Finns det en inneboende kan även denna skrivas till. Andrahandshyresgäster får dock använda sig av C/O-adressen.

Rökning

Rökning får du göra hemma eller utomhus, däremot inte närmare än 10 meter från huset och självklart inte i allmänna utrymmen. Röker du på gården så tar du själv hand om dina fimpar. Att kasta ut dem från balkong eller genom fönstret är absolut förbjudet!

Tvättstugan

Boka tvättid gör du med den låscylinder som tillhör din lägenhet. Om en bokad tvättid ej påbörjats inom 30 min efter start får denna tvättid istället användas av andra.

De vanligaste felen i tvättstugor beror ofta på att medlemmar tvättat plagg som skadat maskinerna. Speciella plagg skall därför alltid tvättas i tvättpåse eller för hand.

Vattenskador

Om du skulle råka ut för en vattenskada, ta omedelbart kontakt med både styrelsen och ditt försäkringsbolag. Ta dessutom gärna kontakt med dina grannar som kan påverkas.

Överlåtelse

När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas som medlem i föreningen. Styrelsen ska också underrättas om bostadsrätten är pantsatt. Styrelsen har 30 dagar på sig att behandla en ansökan. Det går inte att stressa fram svar.

Comments are closed