Vattenavstängning och elementluftning

Onsdag 3/9

På onsdag sker avstängning av varm- och kallvatten mellan kl. 08:30 – 10:00.

Torsdag 4/9

På torsdag sker luftning av element i samtliga lägenheter mellan kl. 08:15 – 12:00.

Obs! Nycklar lämnas väl märkta till montören i entrén mellan kl. 08:00 – 08:15. Dessa återlämnas i er brevlåda.

Vattenavstängning och elementluftning

Bredbandsuppgradering

Ownit kommer att genomföra en plattformsuppgradering i föreningen för att förbättra den internettjänst som vi har idag.

Uppgraderingen kommer att ske 2013-12-04. Under uppgraderingen kommer internetuppkopplingen att påverkas. Arbetet beräknas pågå under större delen av dagen.

Mer information om detta kommer att skickas ut separat till de lägenhetsinnehavare som idag har internet via Ownit.

Efter uppgraderingen kommer ni automatiskt att hamna på Ownits portal där du får återaktivera din internetuppkoppling. Vid aktiveringen behöver du ditt kundnummer och lösenord, dessa uppgifter finner du på det papper som Ownit kommer att lägga i resp brevlåda innan uppgraderingen. Alternativt så kan du ta kontakt med Ownits Support på mail eller telefon.
info@ownit.se
08 – 525 073 00