Protokoll Extrastämma 2022

Protokollet från 2022 års extrastämma finns nu att läsa under foreningen/foreningsstamma

Bookmark the permalink.

Comments are closed