Information och tidplan för byte av elstammar

TLB Elteknik AB har av Brf Ankaret 23 fått i uppdrag att byta fastighetens huvudledningar, mätartavlor och elcentraler i samtliga lägenheter som har 1-fas. I de lägenheter som redan har 3-fas kommer vi endast att byta huvudledning.

Arbetet kommer att ske enligt nedan tidplan och varje lägenhet blir berörd under två arbetsdagar.

VIKTIGT: Varje dag som vi påbörjar en ny ”stigare” (se tidplan) kommer vi att stå i porten vid 07:00-07:15 och samla in lägenhetsnycklar. Om man av någon anledning inte kan lämna ifrån sig en nyckel måste man vara hemma HELA dagarna som framgår av tidplanen.

Strömavbrotten kommer endast att beröra lägenheter mellan 07:00 – 16:00, allmänna delar kommer att vara i drift som vanligt.

Glöm inte att rensa undan kring din elcentral och demontera eventuella skåp, hatthyllor eller liknande på en yta av ca: 1 m² runt mätartavla och elcentral.

 

Eventuella frågor kan ställas till TLB Elteknik AB mellan 07.00-16.00. Tomas mobil: 070-726 19 00 eller kontoret: 08-120 65 230.

Vi ber er ha överseende med de olägenheter som tyvärr uppstår vid strömavbrottet.

Tidplan_Brf Ankaret 23

Bookmark the permalink.

Comments are closed