Märkning av källar- och vindsförråd

Styrelsen har inlett ett arbete med att se över märkningen av källarförråd och vindsförråd för att göra numreringen mer logisk.

För att kunna strukturera upp detta påminner vi igen om att ni måste märka upp era förråd med lägenhetsinnehavarens namn samt lägenhetsnummer (enligt Skatteverket). Detta skall vara gjort senast söndag den 13 sepember.

Tack på förhand!

Bookmark the permalink.

Comments are closed