Protokoll föreningsstämma 2020

Protokollet från 2020 års föreningsstämma finns nu att läsa under foreningen/foreningsstamma.

Bookmark the permalink.

Comments are closed