Avfallshantering

Hushållssopor/hushållsavfall

SopkärlDetta är avfall som uppkommer i hushållet och som blir över då du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar.

Låsbara sopkärl för hushållssopor finns placerade i högra hörnet av parkeringen framför porten. Observera att kärlen inte får fyllas mer än att det går att stänga locket. Sopkärlen töms en gång i veckan. Det finns två kärl för hushållssopor, ett kärl för tidningar och ett kärl för kartonger.

Sopsortering

Från den 1 januari 2023 är det tvång för BRF att kunna källsortera matavfall. Matavfallsstation är placerad på sidan om hushållsavfalls stationerna. Tänk på att du behöver sortera Ditt matavfall hemma och sedan använda rätt kärl på gården. Vi vill undvika ökade kostnader för felsortering samt minimera risken för skadedjur.

Återvinning

Kärl för återvinning finns placerade vid soptunnorna för hushållssopor. I dessa sorteras tidningar, papper och kartongförpackningar. (Pizza kartonger ska sorteras som hushållssopor)

Förpackningar av glas, plast och metall lämnas vid närmsta återvinningsstation. Dessa hittar du på följande platser:

  • Igeldammsgatan, mitt emot nr 42
  • Igeldammsgatan/Flemingatan
  • Kungsholms Strand, mitt emot 127, under S:t Eriksbron


Se Ankaret 23 återvinningsstationer på en större karta

Grovsopor

Med grovsopor menas saker som är för tunga eller stora för att lägga i soppåsen. Även saker gjorda av material som inte brinner så bra räknas som grovavfall. Enstaka brännbara föremål utan sladd eller batteri, som en bok, en tröja eller ett plastföremål får du lägga i soppåsen.

Du måste själv forsla bort grovsoporna till någon av stadens sex återvinningscentraler. Mer information kan hittas på Stockholm stads webbplats.

Som grovavfall räknas bland annat:

  • Restavfall: till exempel porslin, gips, spegelglas och isolering.
  • Brännbart avfall: till exempel plast, gummi, frigolit, böcker och papper.
  • Trämaterial: till exempel brädor, trämöbler, pall och emballageträ.
  • Metall: till exempel verktyg, takplåt, cyklar, diskbänkar och aluminiumkastruller.
  • Däck med fälg från bil och MC.
  • Trädgårdsavfall: till exempel ris och kvistar.
  • Fyllnadsmassor: jord, sten, grus, betong och tegel.

© BRF Ankaret23

Comments are closed