Protokoll föreningsstämma 2022

Protokollet från 2022 års föreningsstämma finns nu att läsa under foreningen/foreningsstamma.

Bookmark the permalink.

Comments are closed