Andrahandsuthyrning

Vid vissa beaktansvärda skäl kan du som medlem få tillåtelse att upplåta din bostadsrätt i andra hand. Andrahandsuthyrningen sker under en begränsad tid, maximalt 1 år åt gången. Exempel på beaktansvärda skäl är:

  • arbete på annan ort
  • utlandstjänst
  • militärtjänst
  • studier
  • vård av nära anhörig m.m.
  • provsamboende.

För att ansöka om uthyrning i andra hand fyller du i blanketten Ansökan andrahandsuthyrning på nedanstående länk. Skicka den ifyllda blanketten till vår förvaltare.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning

För andrahands uthyrning tar föreningen ut en avgift (Förvaltaren handlägger detta) motsvarande 10% av bas-prisbelopp som fördelas över hela uthyrningsperioden, dvs 12 delar på ett år.

Du kan hyra ut först när styrelsen via Förvaltaren godkänt andrahandsuthyrningen. Skulle ansökan inte inkomma och uthyrning ändå sker kan styrelsen komma att vidtaga lagliga handlingar gentemot bostadsrättsinnehavaren.

Styrelsen har skriftligen i ett styrelseprotokoll godkänt ”uthyrning” via AirBnb med kortare perioder än 27 dagar i sträck. Att tänka på vid AirBnb -uthyrning är att Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig gentemot föreningen att stadgar samt ordnings- & Trivselregler följs och efterlevs tillsammans med allmänna policys och övrig information i föreningen. 
På anmaning av styrelsen skall bostadsrättsinnehavaren kunna uppvisa bevis på uthyrning via AirBnb uthyrning.

© BRF Ankaret23

Comments are closed