Andrahandsuthyrning

Vid vissa beaktansvärda skäl kan du som medlem få tillåtelse att upplåta din bostadsrätt i andra hand. Andrahandsuthyrningen sker under en begränsad tid, maximalt 1 år åt gången. Exempel på beaktansvärda skäl är:

  • arbete på annan ort
  • utlandstjänst
  • militärtjänst
  • studier
  • vård av nära anhörig m.m.
  • provsamboende.

För att ansöka om uthyrning i andra hand fyller du i blanketten Ansökan andrahandsuthyrning på nedanstående länk. Skicka den ifyllda blanketten till vår förvaltare.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning

Comments are closed