Ordnings & trivselregler

Brf Ankaret 23

Grundläggande principen är god ton, sunt förnuft, samtala, ställ frågor och var nyfiken på Dina grannar. Det mesta löser vi genom samtal och påminnelser. För Dig som vill veta mer om specifika regler vänligen se nedan.


Styrelsen är ansvariga för ordnings & trivselregler

Styrelsen är ansvarig för att ordningsreglerna och trivselreglerna efterföljs. Om Du har några frågor eller synpunkter, kontakta gärna Styrelsen


Reglerna är till för Dig och De boende i fastigheten

Som boende i fastigheten är det din skyldighet att ha kunskap om och följa föreningens regler. Som medlem eller hyresgäst är det ditt ansvar att informera dina gäster, inneboende, barn, andrahandshyresgäster och hantverkare om våra gemensamma regler och att de följs.


Vad händer om reglerna inte följs?


Om din granne inte följer reglerna kan det bero på att hen inte känner till dem så prata i första hand med varandra. Informera styrelsen skriftligen om reglerna inte följs och/eller respekteras. Styrelsen kontaktar den som är berörd. Vid behov kan styrelsen komma att skriftligen uppmana medlem eller hyresgäst att följa reglerna. Om reglerna inte följs trots upprepade skriftliga uppmaningar kan styrelsen komma att besluta om uppsägning av upplåtelse av bostadsrätt.


1. Omvårdnad och sparsamhet

 • Var rädd om och vårda föreningens egendom.
 • Anmäl fel och skador till styrelsen.
 • Kontakta styrelsen om hissen inte fungerar. Vi kan lösa de flesta driftsproblem internt. Om du tillkallar jourhjälp utan att först kontakta styrelsen kommer Du bli debiterad för detta.
 • Var sparsam med din vattenförbrukning. Byt kranpackning vid behov.
 • Var sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.
 • Överfyll inte kartong & tidningskärlen och ställ inte sopor på marken framför sopkärlen – det kostar extra. Vik ihop kartonger så de tar så lite plats som möjligt. Vid flytt, renovering och liknande – nyttja inte sopkärlet utan åk till ÅVC.


2. Säkerhet

 • Kontrollera att ytterporten går i lås vid in- och utpassering.
 • Ställ inte upp ytterporten utan uppsikt, eller mellan kl. 21.00-07.00.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte källar/vindsdörrar öppna utan uppsikt.
 • Stäng fönster i tvättstuga efter avslutad tvätt.
 • Informera dig om dina skyldigheter angående brandskydd.
 • Utrusta din lägenhet med fungerande brandvarnare och eventuellt brandsläckare.
 • Var försiktig med levande ljus.
 • Se regelbundet över elsäkerheten i din lägenhet.
 • Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.


3. Skyldigheter angående brandskydd

 • Du ska ha minst en fungerande brandvarnare i din lägenhet (vi rekommenderar två beroende på lägenhetens storlek och antal rum). Dessa bör du kontrollera en månatligen och vid behov byta batteri. Brandvarnaren bör också årligen dammsugas.
 • Om Du vill ha en brandsläckare rekommenderas minst en 6kg pulversläckare (effekt 43A 233BC).
 • Iaktta försiktighet vid hantering av öppen eld såsom vid grillning, matlagning på gasspis, levande ljus etc.
 • Brandfarliga vätskor och ämnen får endast finnas för hushållsbehov i lägenheten. Om mängden är så stor att den behöver förvaras på annan plats, anses den överstiga hushållsbehov och är otillåten. Inga brandfarliga vätskor eller ämnen får förvaras i förrådsutrymmen.
 • Vid målning med linolja (eller andra brandfarliga vätskor) som lätt självantänder är det viktigt att papper, tyg, trassel eller annat som använts till oljan dränks i vatten och därefter stängs in i en behållare som förhindrar vattnet från att avdunsta.
 • Rökning är endast tillåten utomhus på balkong eller gården (förutom brandrisken har vi självdrags-ventilation så röklukt sprids). Fimpar släcks, vattendränks och kastas därefter i hushållssoporna.
 • Om brand utbryter gäller RÄDDA, VARNA, LARMA, SLÄCK.
 • Återsamlingsplats är på andra sidan gatan vid vår infart, Alströmergatan.
 • Om du upplever några brister i brandskyddet, vill veta mer eller har förslag på hur det kan utvecklas, så kontakta styrelsen.
 • Läs gärna mer om brandskydd i hemmet hos Brandskyddsföreningen.

  4. Respektfullhet och sunt förnuft

  • Bemöt dina grannar med respekt och uppträd med sunt förnuft.
  • Informera om du ska renovera, ha fest eller på annat sätt vet att du kan komma att störa. Håll ordning och reda på dina grejer.
  • Be dina grannar berätta om de upplever något som störande.
  • Prata med varandra och sök lösningar med respekt och sunt förnuft.


  5. Avfallshantering

  • I sopkärlen får du lämna hushållssopor, matavfall (separata kärl), papper för återvinning, samt begränsade mängder småkartonger (kartongförpackningar).
  • Vi betalar för volymen avfall som hämtas och sopkärlen blir lätt överfullt. Allt som lämnas i sopkärlen skall därför till volymen minimeras så mycket som möjligt. Packa därför ihop, riv isär, skär ner, platta till, etc. allt som du lämnar i kärlen.
  • Överfyll inte kärlen och ställ inte hushållssopor på marken framför kärlen, ej heller kartonger eller tidningar. Vi får betala extra och ibland nekar dem att tömma, så tag Ditt ansvar.
  • Hur mycket kartong och sopor  får slängas i sopkärlen är delvis en omdömesfråga. Om du har mycket att slänga t.ex. vid flytt, storstädning, eller renovering, så får du inte nyttja sopkärlen utan ombesörja att det blir bortforslat till en Återvinningscentral (t.ex. ÅVC i Bromma) eller alternativt använda dig av BigBag och kom då ihåg att boka bortforsling skyndsamt.
  • Hushållssopor får endast slängas i tillslutna påsar, inte direkt i sopkärlen. Överfyll inte säckarna. Tryck ihop innehållet om det börjar bli fullt.
  • Lämna inte förpackningar av glas, metall och hårdplast i hushållssoporna eller i de andra kärlen. Lämna dessa på återvinningsstationen under St:Eriksbron.
  • Kartong och kuvert räknas inte som återvinningspapper, utan läggs i kärlet för hushållssopor.
  • Lämna inte förpackningar eller pizzakartonger med matrester bland soporna, eftersom detta kan dra till sig råttor och ohyra.
  • Följande är exempel på avfall som skall lämnas på ÅVC och alltså inte får slängas i sopkärlen; möbler, barnvagnar, cyklar, skidor, vitvaror, el-avfall, batterier, lampor, bygg-avfall, jord, sten, grus, puts, kakel, trädgårdsavfall i större mängder, textilier i större mängder, radiatorer, rör, färg-, lack- och limrester, penslar, rollers, lösningsmedel, kemikalier, oljor, rengöringsmedel, bekämpningsmedel, kvicksilverhaltiga material, och mediciner. Sunt förnuft råder och tänk på att vi bor tillsammans i en förening.
  • Farligt avfall; lämnas närmast på Preem Norr Mälarstrand, eller på någon av Stockholms Återvinningscentraler.


  6. Balkonger och uteplatser

  • Håll snyggt och rent. Din balkong eller uteplats är dina grannars utsikt. Förvara inte föremål som inte tillhör normal möblering på dessa platser.
  • Blomlådor eller annat som hängs på räckets utsida måste fixeras ordentligt (undvika att de rasar ner).
  • Det är inte tillåtet att störa grannarna, men det finns varken tillåtelse eller förbud gällande sådant som kan upplevas störande på balkongen, t.ex. grillning, rökning, skaka mattor och sängkläder, spela musik eller liknande. Visa hänsyn, omdöme och var lyhörd. Om ingen upplever störning är det alltså okej, men om din granne störs är det inte okej.
  • Grillning med bricketter eller kol är inte tillåtet på balkonger av brandskyddsskäl.
  • Tillstånd krävs för montering av markiser, lampor och annat på husets fasad.


  7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer, mm

  • Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer och liknande skall förvaras på gården eller i egna förråd/lägenheter. Det finns inga avsedda platser i föreningens hus pga utrymmesbrist. .
  • Parkering av el-sparkcyklar är förbjudet utanför porten eller på förhyrda parkeringsplatser. Tips är att lämna dessa ute på huvudgatan för Alströmergatan.
  • Trapphuset skall vara fritt från dessa föremål (bl.a. en utrymningsrisk vid brand).


  8. Gården

  • Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut, tänk på att vi har biltrafik och parkeringsplatser utanför vår gemensamma port.
  • Gården och gräsplätten får gärna användas för privata arrangemang. Se till att Du städar och plockar ordning efter Dig och Dina gäster. Var extra vaksam på matrester så vi undviker råttor eller annan ohyra.
  • Grillning på gården är tillåtet förutsatt att ingen störs.
  • Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden eller markbeläggning på gården. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.


  9. Husdjur

  • Den som har husdjur ansvarar för att djuret inte stör eller förorenar i fastigheten. De får inte heller rastas i planteringar eller på vår gräsplätt. Plocka upp djurets spillning. Respektera allergiker.


  10. Källare & Vind

  • Håll gångar och allmänna utrymmen fria från saker som inte hör hemma där. Du kan tyvärr inte förvara Dina prylar i allmänna utrymmen. Skulle det ändå stå saker där, kommer styrelsen se till att det forslas bort och Du debiteras.


  11. Städning och städdag 

  • Föreningen använder extern hjälp med städningen av trapphusen. Städning utförs varje vecka utom från Juni-Augusti då städning sker varannan vecka. Men städa upp själv om du stökar ner t.ex. i samband med flytt, renovering eller om din soppåse läcker på väg till sopkärlen.
  • Vårstädning arrangeras normalt sett i Maj/juni genom anslag och information i vår gemensamma facebookgrupp. Alla medlemmar förväntas delta på städdagen. Medlemmarna anmäler sig via Facebook eller anslag. Denna dag städas bl.a. gård, källare och trapphus grundligt. Vi brukar ställa ut Big Bags så det går att rensa förråden och få iväg grövre sopor och dessa brukar stå kvar ett par dagar (2-3 dagar) innan styrelsen bokar hämtning.
  • I samband med städdagen brukar vi ha en gemensam grillning och samtidigt lära känna varandra.


  12. Snöröjning och sandning

  • Föreningen har snöröjning av taken med extern hjälp och ibland skottas det utanför porten och på parkeringsplatserna. Du förväntas hjälpa till att skotta, sanda och sopa gården vid behov. Redskap finns i källaren och sand finns i den blåa sandlådan utanför 33:an. Om sanden tagit slut så hämta mer i sandlådan som brukar stå längst Alströmergatan/Fridhemsgatan.


  13. Störningar

  • Vi bor i ett flerfamiljshus vilket innebär att du får räkna med att vid vissa tillfällen höra ljud från dina grannar på samma sätt som de ibland hör ljud från dig. Tänk på att upplevelse av ljud är olika mellan människor. Den volym på musik eller TV som du har kan vara en positiv upplevelse för dig men kanske upplevs som störande av någon annan. Fråga gärna dina grannar om du är osäker om din ljudvolym upplevs som störande. God grannkontakt skapar såväl ömsesidig hänsyn som ömsesidig förståelse.
  • Känner du dig störd bör du i första hand ta kontakt med din granne för att gemensamt lösa problemet. Kan ni inte komma överens så lämna en skriftlig redogörelse till styrelsen som då kontaktar din granne.
  • Det skall vara tystare i huset samt på gårdarna vardagar kl. 22.00-07.00 och fredag till söndag kl. 24.00-10.00. Under dessa tider skall försiktighet iaktas avseende tv, musik, användande av maskiner, och annat som kan störa.
  • Bullrande renoveringsarbeten som borrning, golvslipning mm får endast utföras helgfria vardagar 09.00-17.00.
  • Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd.
  • Ska du ha fest eller renovera? Informera grannarna i god tid så att dom är förberedda och kan planera för detta eller kanske rent av bjuda in dem till festligheterna.


  14. Tillträde till Din bostad

  • I enlighet med föreningens stadgar och bostadsrättslagen har föreningen rätt till tillträden för att låta utföra arbeten, besiktningar, och liknande.
  • Vid behov av tillträde aviseras detta i så god tid som omständigheterna medger via tavlor och facebookgruppen och/eller brev.
  • Tillträde skall ges genom att lämna ut nyckel till behörig person eller vara hemma under den anvisade tiden.
  • Bostadsrättsinnehavare har inte rätt att neka eller försvåra tillträde utan skäl som kan accepteras. Om så ej sker kan föreningen begära handräckning av kronofogden. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att stå för alla merkostnader för nekat eller försvårat tillträde.
  • Nekat eller försvårat tillträde är även grund för uppsägning av upplåtelsen av bostadsrätten.


  15. Trapphus och hissar

  • Trapphuset betraktas som brandcell och utrymningsväg som måste hållas fri. Därför är det inte tillåtet att ställa saker utanför dörren till lägenheten, i trappan och i porten.
  • Städa upp efter dig om du har skräpat ner i trapphus eller hissar.


  16. Tvättstugan

  • Vi använder oss av BokaTvättid genom en app på telefonen/iPad eller via digitala centralen innanför dörren till källaren. Det går bara att boka en tvättid åt gången och har har tvättiden inte påbörjats inom 30 minuter efter starttid så är tvättstugan fri att användas av annan person.
  • Särskilda anvisningar om städning efter användande finns i tvättstugan. Avlägsna damm ur torktumlare, sopa / spola av golvet, torka rent på maskinerna och tvättmedelstacken. Med andra ord, lämna tvättstugan och utrustningen fräsch och ren, såsom Du själv skulle vilja att det var när Du kommer.
  • Mattor, skor och liknande får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.
  • Färgning är inte absolut inte tillåtet.
  • Lämna tvättstugan som du själv vill finna den.


  17. Underhållsansvar

  • Enklare omskrivning är att Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för allt som är inne i lägenheten och föreningens gemensamma ansvar är utanför din lägenhet med undantag för Din ytterdörr som du ansvarar för.
  • Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas t.ex. lägenhetens golv, väggar och tak, tätskikt och inredning i kök och badrum, fönsterinnerbågar, fönsterinnerkarmar, inner- och ytterdörrar, samt tätning av fönster och dörrar.
  • Vid underhåll av lägenheten ansvarar bostadsrättshavare för att regler och bransch-praxis följs avseende installationer t.ex. värme, vatten, avlopp, eldning, ventilation, el, osv, samt att söka bygglov och andra tillstånd när så krävs.
  • Bostadsrättshavarens skyldighet att låta underhålla och vid behov reparera eller byta ut tätskikt i våtutrymmen är av särskild betydelse då annars betydande skador på tredje persons egendom riskeras.
  • I det fall skador uppkommer som är orsakade av medlemmens bristande underhåll eller andra ingrepp i tätskiktet kan medlemmen bli ersättningsskyldig för de kostnader som uppkommer för föreningen och även skador på andra medlemmars bostadsrätter.
  • Stamrenovering genomfördes 2018 för hela fastigheten där både badrum och kök renoverades och uppdaterades, så se till att bibehålla fräschören och se till att saker är hela eller byts ut.


  18. Uthyrning i andra hand

  • Alla former av uthyrning eller upplåtelse för självständigt nyttjande av hela eller delar av lägenhet i andra hand kräver tillstånd från styrelsen, ansökning via NABO. Undantag är kortare uthyrning (maximalt 27 dagar i följd) via AirBnb, dock bör Du betänka att Du är ansvarig för Din lägenhet och att du behöver upplysa om ordnings & trivselregler och se till att de efterföljs. AirBnb uthyrning ska kunna bevisas vid anmodan av styrelsen.
  • Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om anledningen för uthyrningen, tidsperiod och kontaktuppgifter till den tilltänkta hyresgästen.
  • Föreningen beviljar inte juridisk person medlemskap i föreningen. Uthyrning eller upplåtelse i andra hand tillåts därför inte heller till juridisk person.
  • I avtal om andrahandsuthyrning skall hyresgästen avstå från besittningsskydd i den händelse uthyrningen skulle komma att bli långvarig.
  • Då uthyrning i andra hand negativt påverkar underlaget och engagemanget för föreningens förvaltning och skötsel, så tillämpas en restriktiv hållning till ansökningar om uthyrning i andra hand.
  • Tillstånd om andrahandsuthyrning kan medges, högst ett år i taget, och max två år i följd, då skäl finns att tillfälligt frångå grundkravet för upplåtelse av bostadsrätt – att syftet är att bo i lägenheten. Sådana skäl kan vara studier eller arbete på annan ort under begränsad tid, eller samboförhållande på prov. Skäl som inte är förenliga med denna grundprincip är t.ex. alla former av uthyrning eller upplåtelse som syftar till ekonomisk vinning t.ex. i form av hyresintäkter, värdestegring eller bytesförmåner.
  • Avgift vid andrahandsuthyrning tas ut med 10% av ett basprisbeloppet och fördelat på 1/12 per år.
  • Uthyrning eller annan upplåtelse i andra hand utan tillstånd är grund för förverkande (dvs uppsägning) av bostadsrätt enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen.


  19. Väsentlig förändring

  • I samband med underhåll av lägenheten skall bostadsrättshavare ansöka om tillstånd att utföra s.k. ”Väsentlig förändring” då underhållsobjekt som föreningen ansvarar för underhållet av berörs.
  • Till föreningens underhållsansvar hör t.ex. anslutningar för värme inklusive radiatorer och ventiler, vatten, avlopp, ventilation, el, gas, tv, internet, fasader, fönsterytterbågar, fönsterytterkarmar, balkonger, bärande väggar, bjälklag, yttertak och markytor.
  • Väsentliga förändringar skall utföras på fackmannamässigt sätt, vilket innebär att den som utför jobbet har behörighet och kunskap om bransch-praxis, samt formellt ikläder sig ansvar så att din och föreningens försäkringar gäller.
  • Ansökan om ”Väsentlig förändring” skall vara skriftlig och omfatta beskrivning av det arbete som skall utföras inklusive metoder, material, ritningar, bilder, samt vem som skall utföra arbetet.
  • Bostadsrättshavaren ansvarar för att tillhandahålla dokumentation som visar att utföraren utfört arbetet fackmannamässigt i enlighet med aktuella bransch-praxis och tillhandahållen beskrivning.
  • Vid renovering av badrum och liknande våtrum ska branschpraxis följas, vilket bl.a. innebär att om tätskiktet bryts måste hela tätskiktet göras om och att befintlig golvbrunn måste ersättas av ny golvbrunn som uppfyller gällande branschstandard avseende produktegenskaper eller installationsmetod.
  • Vid underhåll av tätskikt omfattar bostadsrättshavarens underhållsansvar även horisontella anslutningar till gemensamma ledningar.
  • Vid renovering av våtrum skall eventuell vattenansluten handdukstork avlägsnas och får då ersättas med fackmannamässigt installerad elektrisk handdukstork.
  • Om väsentliga förändringar gjorts utan tillstånd så kan du som beställare eller utförare bli skyldig att bära eventuella merkostnader för underhåll och eventuella skador till följd av förändringen, samt kan åläggas att återställa förändringen.
  • För frågor kontakta styrelsen.

  Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen och gäller tillsvidare från dagens datum 2022-10-01.

  Här hittar Du även våra stadgar

Comments are closed