Renoveringar

Du som bostadsrättsinnehavare har rätt att renovera och bygga om delar av din lägenhet invändigt. Men för att skydda bärande husdelar och gemensamma V/A-ledningar måste du söka tillstånd av styrelsen när omfattande renoveringar ska utföras. Omfattande renoveringar är sådana som till exempel berör följande:

  • Bärande konstruktioner
  • Avsevärd förändring av planlösningen
  • Ändring av befintliga ledningar/installationer avseende el, vatten, avlopp, värme och ventilation
  • Inglasning av balkong
  • Uppsättning av markiser.

Fyll i och skicka följande blankett till styrelsen innan en planerad renovering eller väsentlig ändring i din lägenhet. Blanketten skall sedan godkännas av styrelsen.

Ansökan om tillstånd för ändring i bostadsrättslägenhet

Observera: Ventilationen i fastigheten är av självdragstyp vilket medför att fläktar absolut ej får direktanslutas till ventilationskanalerna.

© BRF Ankaret23

Comments are closed